Tất cả sản phẩm

 Đào Việt Quất Đá Xay  Đào Việt Quất Đá Xay
59,000₫
 Trà Trái Vải  Trà Trái Vải
45,000₫
 Cold Brew Truyền Thống  Cold Brew Truyền Thống
45,000₫
 Cold Brew Sữa Tươi Macchiato  Cold Brew Sữa Tươi Macchiato
50,000₫
 Cold Brew Sữa Tươi  Cold Brew Sữa Tươi
45,000₫
 Cold Brew Phúc Bồn Tử  Cold Brew Phúc Bồn Tử
50,000₫
 Cold Brew Cam Sả  Cold Brew Cam Sả
50,000₫
 Chocolate Đá Xay  Chocolate Đá Xay
75,000₫
 Caramel Macchiato Đá  Caramel Macchiato Đá
50,000₫
 Bạc Xỉu  Bạc Xỉu
29,000₫

Bạc Xỉu

29,000₫