Trái cây nhập khẩu

 Bí đỏ giống Nhật Đà Lạt  Bí đỏ giống Nhật Đà Lạt
25,000₫
-22%
 Dưa gang trái tròn  Dưa gang trái tròn
15,500₫ 19,800₫

Dưa gang trái tròn

15,500₫ 19,800₫

 Nho xanh không hạt Mỹ  Nho xanh không hạt Mỹ
169,000₫
-58%
 Thanh long  Thanh long
12,000₫ 28,300₫

Thanh long

12,000₫ 28,300₫

 Xoài keo  Xoài keo
23,800₫

Xoài keo

23,800₫